การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

 
                 นายพิริยะ ตวงลาภทวีกิจ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วม เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. 
 
 

เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จัดกิจกรรมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตกไม้กาย

 
               เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จัดกิจกรรมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตกไม้กาย ณ บริเวณน้ำตกไม้กาย บ้านปางคอง หมู่ 12 ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน/หมู่บ้านได้ โดย มีนายศรรามยุทธ์ ยุธนานนท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอปางมะผ้า ร่วมให้กำลังใจและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรมโครงการนี้ เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลนาปุู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า เป็นผู้คิดริเริ่มและดำเนินโครงการ โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สนับสนุนงบประมาณ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566
 

งาน "ประกาศเจตนารมณ์ตำบลแม่สวด ตำบลรักษ์ป่าเพื่อพัฒนาพื้นที่รูปธรรม คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนฯ

                    นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงาน และปาฐกถาพิเศษนโยบายขับเคลื่อนจังหวัดรักษ์ป่า ในงาน "ประกาศเจตนารมณ์ตำบลแม่สวด ตำบลรักษ์ป่า เพื่อพัฒนาพื้นที่รูปธรรม คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนฯ ณ ป่าแม่เงา อุทยานแห่งชาติแม่เงา ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัด แม่ฮ่องสอน พร้อมนี้ได้มอบเอกสารรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566

 

นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดงานและร่วมปลูกกล้วยไม้ในงานรณรงค์การนำกล้วยไม้คืนสู่ป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย์ขยายผลโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ

 
                   นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดงานและร่วมปลูกกล้วยไม้ในงานรณรงค์การนำกล้วยไม้คืนสู่ป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย์ขยายผลโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านหนองเขียว อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.
 
 

เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่เหาะ จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนอาสาพาน้องปลูกป่า ปลูกต้นไม้

 
                     เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่เหาะ ร่วมกับ ชุมชน ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน นักเรียน จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนอาสาพาน้องปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ณ ลำห้วยเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา บ้านแม่ลิดหลวง หมู่ 2 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภแม่สะเรียง, อำเภอสบเมย , เลขานุการ นายก อบจ., เลขานุการ อบจ ร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจน้องๆ เยาวชน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 
 
 

เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลสบเมย จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ปลูกใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม

 
                      นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบจ.แม่ฮ่องสอน เขตอำเภอสบเมย ร่วมกับเยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย และชุมชนในพื้นที่ตำบลสบเมยร่วมกันปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ตามโครงการ เยาวชนปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ปลูกใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม ณ บริเวณป่าต้นน้ำบ้านทีฮือลือ หมู่ 11 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำชุมชน สร้างสวนครัวป่าเขา เพิ่มไม้ผลในพื้นที่ ให้คนและสัตว์ในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ และเพื่อสร้างจิตสำนึกคนรุ่นใหม่ และคนในชุมชนให้ช่วยกันดูแล อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ มีเยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย เป็นผู้คิดริเริ่มดำเนินโครงการ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566
 
 

เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จัดกิจกรรมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลแม่ยวม

 
                     เยาวชนก่อการดี อบจ,แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จัดกิจกรรมโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลแม่ยวม ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทุ่งแพม หมู่ 3 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ร่วมให้กำลังใจนักกีฬา ในการดำเนินกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ เยาวชนก่อการดี อบจ. แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง เป็นผู้คิดริเริ่มในการดำเนินโครงการฯ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566
 

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติงานปรับปรุงเส้นทางและขุดลอกฝายที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย

 
                       ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดส่งเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับ ออกปฏิบัติติงานปรับปรุงเส้นทางและขุดลอกฝายเก็บน้ำในพื้นที่บ้านทิยาเพอ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย โดยออกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 
 

เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จัดกิจกรรมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลแม่ยวม

 
                       นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบเกียรติบัตร และเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสินค้าและ การจัดการตลาดแก่ผลิตภัณฑ์คนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนาสินค้าของคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ได้มาตราฐานตรงตามความต้องการของตลาด รวมทั้งเพิ่มทักษะ การเรียนรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการการผลิต การแปรรูป การออกแบบผลิตภัณฑ์ของคนพิการ ตามแนวงานสินค้าหัตถกรรม (งานคราฟท์ (Craft)) และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาสินค้าของกลุ่มคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับนโยบาย “เพิ่มเงินในกระเป๋าให้ประชาชน”
                      โดยจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 – 22 สิงหาคม 2566 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสมาคม/ชมรม คนพิการประเภทต่าง ๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (สมาคมคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน , ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการฯ (CDPD) , ชมรมแสงตะวัน (ผู้ปกครองคนพิการสติปัญญา , ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดแม่ฮ่องสอน , ชมรมดอกรักกลางใจปาย และศูนย์วิจัยนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน (TAOMU)) จำนวน 31 คน
                      กิจกรรมในการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติแบบกิจกรรมกลุ่ม ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น ทิศทางสินค้าหัตถกรรม (Craft) ในประเทศไทย และต่างประเทศ , กรณีศึกษาตัวอย่างสินค้าหัตถกรรม (Craft) , แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (Craft) เบื้องต้น และการวิเคราะห์แนวโน้มความนิยม (trend) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยทีมวิทยากรจากบริษัทเพื่อนกระบวนกร จำกัด , วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์บุษเกตน์ อินทรปาสาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ แนะแนวและนำการฝึกปฏิบัติตามโครงการฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรม เดอะ ควอเตอร์ ปาย รีสอร์ท ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 

นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
                      นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์