รับถ่ายโอนบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับถ่ายโอนบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบแจ้งความประสงค์ถ่ายโอนของบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์ถ่ายโอนมายังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568ของบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์ถ่ายโอนมายังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568ของบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์ถ่ายโอนมายังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel