Image

วีดีทัศน์แนะนำองค์กร

วีดีทัศน์แนะนำองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์  กิจกรรม  โครงการ

« »

ประกาศ/คำสั่ง

Image
Image
Image

ผู้บริหารฝ่ายการเมือง

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการ

ระบบสารสนเทศองค์กร

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

ข้อมูลบริการด้านการเงิน 

Image
Image
Image
Image
Image
Image

ข้อมูลบริการด้านพัสดุและทรัพย์สิน

Image
Image
Image
Image
Image
Image

วารสาร อบจ.แม่ฮ่องสอน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Social Media

Image
Image
Image

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์